ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Ochranu údajů a soukromí bereme velmi vážně a dodržujeme platné národní a evropské předpisy o ochraně údajů. Níže jsou uvedeny hlavní informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme informace, včetně (a zejména) toho, jaké informace a osobní údaje uchováváme a co s nimi děláme.
1. Správce
Osobou odpovědnou za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů na těchto webových stránkách je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR") společnost BBandB s.r.o., Charkovská 441/18 101 00 Prague 10 - Vršovice, IČO: 05722063.

2. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

2.1
Osobní údaje Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby (čl. 4 odst. 1 GDPR).Jedná se zejména o vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, datum narození a řadu dalších údajů, které poskytnete v rámci online objednávky, registrace, vytvoření zákaznického účtu nebo dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře ("osobní údaje").Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na statistické údaje, které shromažďujeme z technických důvodů, když navštívíte naše webové stránky, a které jsou anonymní, a proto je nelze přímo spojit s vámi. Tyto statistické údaje zahrnují informace o počtu vašich návštěv na našich webových stránkách; době, kterou jste na našich webových stránkách strávili; konkrétních stránkách, které jste navštívili; informace o vašem webovém prohlížeči (prohlížečích); IP adrese; charakteristikách softwaru a hardwaru. Tyto údaje budou shromažďovány a zpracovávány anonymně za účelem získání informací o používání našich webových stránek a jejich odpovídající optimalizace.

2.2 Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů Obecně platí, že naše webové stránky můžete používat bez zadávání osobních údajů. Pokud naše webové stránky shromažďují vaše Osobní údaje, děje se tak pokud možno dobrovolně.Shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů pro následující účely:

2.2.1 Pro účely našeho obchodního vztahu budeme shromažďovat a zpracovávat vaše jméno, adresu, historii nákupů a podobné osobní údaje, které jsou nezbytné pro řešení našeho obchodního vztahu, například pro odpověď na vaši poptávku, pro zpracování vzájemné dohody o dodání objednaného zboží, pro zpracování platby nebo pro technické a administrativní účely. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť je nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto údaje jsme od vás mohli získat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.Tyto osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání našeho obchodního vztahu. Pokud mezi námi nedojde k žádným transakcím po dobu 3 let, vaše Osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá povinnost uchovávat je po delší dobu.

2.2.2 Vytvoření profilu pro naši databázi Když nás poprvé kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo když se zúčastníte propagační akce, jako je registrace výrobku pro prodlouženou záruku, vytvoříme vám profil v naší databázi. Veškeré osobní údaje, které následně poskytnete, například při nákupu nebo při kontaktování zákaznické linky, budou rovněž uloženy spolu s vaším profilem. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, protože je nezbytné pro plnění smlouvy.Tyto osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání našeho obchodního vztahu. Pokud mezi námi po dobu 3 let nedojde k žádným transakcím nebo kontaktům se zákaznickým centrem, vaše Osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá povinnost uchovávat je po delší dobu.

2.2.3. Analýza odběru a používání newsletterua) Odběr Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, použijeme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli s vaším souhlasem, k zasílání e-mailového zpravodaje. Chcete-li se přihlásit k odběru, musíte uvést svou e-mailovou adresu. Veškeré další údaje budou poskytnuty zcela dobrovolně a budou použity k tomu, abychom vás v newsletteru lépe oslovili a nabídli vám neflashový obsah newsletteru, který vás zajímá. Newsletter bude obsahovat nejnovější zprávy a informace o našich produktech, jakož i obecné rady a informace týkající se našich produktů. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.Tyto osobní údaje budeme uchovávat (i) dokud se neodhlásíte z odběru e-mailového zpravodaje (ii) po dobu maximálně 18 měsíců, pokud jste žádný zpravodaj neotevřeli. Poté vaše Osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá povinnost uchovávat je po delší dobu.Svůj souhlas se zasíláním našeho e-mailového zpravodaje můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu a s okamžitou platností. Odhlásit se můžete pomocí odhlašovacího odkazu v dolní části našich e-mailových zpravodajů nebo pomocí našeho kontaktního formuláře.b) Analýza používání newsletteru Neustále se snažíme zlepšovat naše služby. Z tohoto důvodu provádíme vyhodnocování distribuce e-mailových newsletterů, například zda zadané e-mailové adresy existují, zda byl newsletter otevřen, které odkazy v newsletteru byly použity a zda došlo k odpovědi nebo odrazu ((automatická) odpověď, chybová zpráva atd.). Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.Tyto osobní údaje budeme uchovávat po dobu 2 let. Poté vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá povinnost uchovávat je po delší dobu.

2.3 Osoby mladší 16 let nám nemohou poskytnout žádné osobní údaje bez předchozího souhlasu svého rodiče nebo opatrovníka.

2.4 Pokud souhlasíte: Pokud je váš souhlas právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodu. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich Osobních údajů před odvoláním.

3. Jak sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami
Vaše osobní údaje budou zpřístupněny třetím stranám pouze v následujících případech.našim přidruženým společnostem v rámci skupiny Spectrum Brand Group za účelem provozování těchto webových stránek; - našim dodavatelům nebo poskytovatelům služeb, jako jsou poskytovatelé služeb zákazníkům nebo naši distribuční partneři, v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek;naši PR agenturu uvedenou jako tiskového mluvčího pro žádosti týkající se tisku;naše IT agentury, které nám poskytují IT služby a které tyto údaje zpracovávají pouze v souvislosti s těmito službami (například hosting, správa a podpora IT, systém e-mailového zpravodaje);v případě, že prodáme jakýkoli obchodní majetek, mohou být osobní údaje našich zákazníků zpřístupněny potenciálnímu kupci; - našim procesním a právním poradcům;našim marketingovým agenturám v závislosti na vašich marketingových preferencích;soudům, rozhodčím orgánům, orgánům pro prevenci podvodů, donucovacím orgánům, regulačním orgánům nebo právním zástupcům, pokud je to nezbytné pro dodržování právních předpisů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu práv nebo právních nároků;jinak, pokud k tomu máme váš souhlas nebo nám to dovoluje zákon.Pokud zapojíme jiné společnosti do zpracování osobních údajů naším jménem a předáme jim vaše osobní údaje za tímto účelem, budeme od těchto společností vyžadovat, aby vaše osobní údaje chránily a používaly je pouze pro účely stanovené ve smlouvách s těmito zpracovateli.Pokud máme v závislosti na vámi uvedeném místě předat vaše údaje do zemí mimo EU/EHP, předáme osobní údaje externím příjemcům v těchto zemích pouze tehdy, pokud má příjemce dostatečné záruky ochrany údajů v souladu s právními předpisy, jako jsou standardní smluvní doložky EU.Další informace, například kopie příslušných ochranných opatření, o ochranných opatřeních zavedených v souvislosti s konkrétním předáváním, získáte na adrese info@bohemiaboardsandbrews.com
4. Vaše práva týkající se vašich osobních údajů
Pokud jsou splněny určité podmínky, máte následující práva:požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.Žádost o opravu vašich osobních údajůPožádat o vymazání svých osobních údajůPožádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.Žádost o poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů).Odvolat jakýkoli budoucí souhlas s budoucím účinkemNebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.Můžete nás kontaktovat a uplatnit svá práva:
BBandB s.r.o.
Charkovská 441/18101 00 Prague 10 - Vršovice Česká republika
Telefon: +420 252 548 435
E-mail: info@bohemiaboardsandbrews.com
Na vaši žádost odpovíme v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. Soubory cookie
Chcete-li se dozvědět více o našich zásadách používání souborů cookie, klikněte zde a přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

6. Zabezpečení dat
Snažíme se ukládat vaše osobní údaje pomocí všech dostupných technických a organizačních prostředků, abychom zabránili přístupu třetích stran.Všechny osobní údaje jsou uloženy na serverech s nejvyššími bezpečnostními standardy, aby se zabránilo pokusům třetích stran o získání přístupu.

7. Náš správce osobních údajů
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na našeho správce osobních údajů na adrese info@bohemiaboardsandbrews.com.

8. Vaše právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že naše zpracování osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
©2023 BBandB s.r.o., Všechna práva vyhrazena

Co jsou to soubory cookie:
Za účelem zlepšení služeb, které vám poskytujeme, používají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně se používají k rozlišení jednotlivých uživatelů. Na základě těchto informací však nelze identifikovat osobu uživatele. Soubory cookie tak pomáhají např:- správné fungování našich webových stránek, abyste mohli dokončit nákupní proces s co nejmenšími obtížemi;- zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, aby je nemuseli pokaždé zadávat;- abychom zjistili, které stránky a funkce návštěvníci nejčastěji používají; to nám pomáhá přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům;- nám pomáhají zjistit, které reklamy si návštěvníci prohlížejí nejčastěji, aby se jim při procházení webu nezobrazovaly stále stejné reklamy nebo aby se jim nezobrazovaly reklamy na produkty, o které nemají zájem.Další obecné informace o souborech cookie naleznete například zde.Jaké soubory cookie používáme:Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé "relační soubory cookie", které jsou pouze dočasné a zůstávají v prohlížeči uloženy pouze do doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé "trvalé soubory cookie", které zůstávají v zařízení uloženy mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba, po kterou soubory cookie zůstávají v zařízení, závisí na nastavení samotného souboru cookie a nastavení prohlížeče). Z hlediska funkce, kterou jednotlivé soubory cookie plní, lze soubory cookie rozdělit na:konverzní soubory cookie, které nám umožňují analyzovat výkonnost různých prodejních kanálů;sledovací soubory cookie, které nám v kombinaci s konverzními soubory cookie pomáhají analyzovat výkonnost různých prodejních kanálů;remarketingové soubory cookie, které používáme k personalizaci obsahu reklam a jejich správnému cílení;analýzy, které nám pomáhají zlepšovat uživatelský komfort našich webových stránek tím, že chápou, jak je uživatelé používají;Podstatné, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využívány třetími stranami a které například přímo podporují naše reklamní aktivity ("soubory cookie třetích stran"). Například informace o produktech zakoupených návštěvníky našich stránek mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazování internetových reklamních bannerů na vámi prohlížených webových stránkách. Na základě těchto informací vás však nelze identifikovat. Na našich stránkách používáme následující soubory cookie:

Vydavatel / název souboru cookie Typ

Sledování reklam Google, remarketingSledování Facebooku, Instagramu, LinkedIn, remarketingAnalytické služby Google Analytics, sledováníSoubory cookieOK EssentialexternalFontsLoaded ZákladníinformaceBanner Essentialpcart EssentialPHPSESSID ZákladníaffiliateUniqueAccessId EssentialSRV_ID ZákladníSledování Sklik, remarketing Jak odmítnout používání souborů cookie:Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie automaticky přijímá. Pomocí internetového prohlížeče můžete soubory cookie odmítnout nebo prohlížeč nastavit tak, aby používal pouze určité soubory cookie. Informace o prohlížečích a o tom, jak nastavit předvolby souborů cookie, naleznete na následujících webových stránkách. Chrome, Firefox, Internet Explorer. Účinný nástroj pro správu souborů cookie je k dispozici také na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním souborů cookie.
Logo of Bohemia Boards Brews.
Banner/badge informing about the ability to pay with bitcoin in Bohemia Boards Brews.
Copyright © 2023 Bohemia Boards & Brews. All rights reserved. Created by Olii.
Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace najdete zde.